Studera utomlands

Finansiera dina utlandsstudier

Det innebär ofta en hel del extra kostnader när man ska studera utomlands och därför är finansieringen en viktig del när du planerar och förbereder dig för dina utlandsstudier. Ger den utbildning du vill gå dig rätt till studiemedel och finns det kanske några stipendier att söka?

Anledningen att det ofta blir mer kostsamt att studera utomlands än i Sverige är att förutom att man har kostnader för bostad tillkommer det resekostnader, utlandsförsäkring, telefon, eventuella terminsavgifter och andra kostnader i samband med en ansökan. Man kan få studiemedel från CSN om man ska studera utomlands, både om man åker som utbytesstudent eller om man åker iväg på egen hand. En av skillnaderna på att åka på egen hand eller genom ett utbytesprogram är att som utbytesstudent behöver man inte betala någon terminsavgift och det är också vanligt att man får någon form av stipendium. Åker man däremot själv får man själv söka stipendier och ta reda på andra möjligheter till finansiering utöver studiemedel.

Terminsavgifter

Utländska universitet tar ofta ut en terminsavgift vilket inte görs på svenska högskolor och universitet. Hur stora de terminsavgifterna varierar så var noga med att kontrollera vad som ingår för de pengarna du får betala. Är man en utbytesstudent genom en svensk högskola eller universitet betalar man alltså ingen terminsavgift.

Studiemedel

Man har möjlighet att få studiemedel från CSN om man ska studera utomlands och åker man på egen hand kan man också få låna extra till terminsavgiften. Däremot kan man inte få något studiemedel för en utbildning i utlandet om samma typ av utbildning i Sverige inte ger rätt till studiemedel.

Det finns vissa krav för att man ska få studiemedel från CSN. Utbildningen ska:

  • Pågå i minst tre veckor om man studerar inom EU och 13 veckor utanför EU
  • Måste vara på heltid om man studerar utanför EU
  • Leda till examen eller avslutas med en tenta
  • Den måste vara godkänd av CSN eller Universitets- och högskolerådet

När CSN eller Universitets- och högskolerådet godkänner en skola utomlands ska utbildningen ha en godtagbar standard vilket innebär att utbildningen måste uppfylla vissa krav. Man har också möjlighet att få studiemedel för att studera på distans inom både EU och EES. Vad gäller övriga världen kan man endast få studiemedel när det finns ”synnerliga själ”.

Sedan den 1 juli 2015 har man samma belopp vid utlandsstudier som vid studier i Sverige. Men om man läser i ett land med högre levnadskostnader än i Sverige har man möjlighet att komplettera det vanliga studiemedlet med ett merkostnadslån. Mer information om vilka krav CSN ställer vid olika typer av studier får du från CSN själv. När det gäller språkstudier måste utbildningen/skolan stå under statlig tillsyn eller vara statligt erkänd i det aktuella landet och utbildningen måste även avslutas med ett kunskapsprov. För att få studera språk måste man ha grundläggande behörighet. Beroende på om man ska studera inom EU/EES eller i Schweiz eller någonstans i övriga världen gäller lite olika regler. Inom EU/EES eller Schweiz är man berättigad till studiemedel oavsett vilket språk man vill läsa och oavsett i vilket land man ska studera i. I övriga världen är man bara berättigad till studiemedel för att studera det landets officiella språk och man måste även läsa på heltid. Ibland kan man behöva läsa en förberedande språkutbildning för att kunna klara studier i ett annat land.

Stipendier

internationellt_chicagoDet finns en mängd olika stipendier att söka och vissa erbjuder hjälp att finansiera utlandsstudier. Vissa av stipendierna kan alla söka men i de flesta fall finns det speciella krav och villkor. En del stipendier är också knutna till ett visst område i landet och länsstyrelser och kommuner har listor över de stipendier som är knutna till just deras region. Oftast är det så att den som söker stipendierna ska vara född, arbeta, studera eller bo i länet/kommunen. Man kan också få information om olika stipendier hos föreningar, församlingar, skolor och hos stiftelser och man kan hitta stipendiehandböcker på biblioteket som listar stipendierna. Det finns även stipendier som är knutna till speciella universitet och man kan alltid fråga det universitet man ska söka till om de har några stipendier att söka för utländska studenter.Det kan kosta att sudera utomlands därför är free spins ett bra alternativ för den som vill vinna pengar utan att riskera några av sina egna slantar. Då spelandet är riskfritt kan det vara värt att testa.

Scroll To Top